Bus

Rijbewijs D

busOpleidings eisen per 8 september 2008
Tijdens de praktijklessen leiden wij u op tot een vakbekwame chauffeur.

Tijdens het praktijkexamen die 85 minuten duurt worden de volgende onderdelen o.a. behandeld:
- Controle kentekenbewijs
- Controle voertuig
- Beheersing voertuig
- Verkeersdeelneming
- Bijzondere vaardigheden
- Het Nieuwe Rijden


Praktische toets en toets Besloten terrein.
Als u naast het rijbewijs D ook de code vakbekwaamheid (nu nog chauffeursdiploma) op het rijbewijs wilt behalen, dan doet u naast de theorie-examens en het praktijkexamen ook nog twee praktijktoetsen. Verkeersschool Frank Massop neemt deze toets zelf af onder toezicht van de CCV.

bus2Praktische toets bus
- Beroepshouding.
- Reageren op wensen, behoeften en gedragingen van passagiers aan de hand van voorbeelden.
- Veilig vervoeren van bagage (verdeling, vastzetten).
- Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit.
- Voorkomen van fysieke risico’s.
- Invullen van het europese schadeformulier.
- Maatregelen bij een ongeval.

Toets besloten terrein
Tijdens de toets op het besloten terrein wordt de vakbekwaamheidvan de kandidaat getoetst op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren. Deze toets focust op verkeersdeelname in bijzondere omstandigheden.