De hoogte van de verkeersboetes in 2016

Wat kost wat ?

De hoogte van de verkeersboetes is vastgesteld voor 2016. Er is veel commotie over de administratiekosten die omhoog zijn gegaan van 7 naar 9 euro. Maar ook de gewone snelheidsovertreding is in een aantal gevallen duurder geworden. Bekijk hier het overzicht.

Wat kost wat?
Geen geldige APK € 130
Rijden met een verlopen rijbewijs € 90
Rijbewijs niet kunnen of willen tonen € 90
Niet meewerken aan alcoholcontrole (‘blazen’) € 230
Bumperkleven tot 80 km/u € 280
Bumperkleven bij hogere snelheid: Kantongerecht, kan oplopen tot € 800
Onnodig links rijden op autosnelweg € 140
Onnodig links rijden op andere weg met meer rijstroken € 230
Overschrijding doorgetrokken streep tussen weg en fietspad € 140
Rechts inhalen € 230
Blokkeren van een kruispunt € 230
Geen voorrang verlenen € 230
Uitvaartstoet of militaire colonne doorsnijden € 90
Geen richting aangeven € 90
Fout parkeren, dubbel parkeren, parkeren op een hoek, zebra, anders bestemde parkeerplaats, buiten de vakken, langs gele streep, enz. € 90
Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats € 370
Zonder licht rijden, bij avond, binnen de bebouwde kom € 90
Zonder licht rijden, bij avond, buiten de bebouwde kom € 140
Zonder noodzaak stilstaan op vluchtstrook € 230
Politie-, brandweer- of ambulancewagen met sirene en zwaailicht niet voor laten gaan € 230
Veiligheidsgordel niet dragen, bestuurder of passagier € 140
Niet-handsfree bellen € 230
Eénrichtingsweg inrijden € 140
Door rood rijden € 230
Niet wegrijden bij groen licht € 140
Over doorgetrokken streep rijden € 230
Verkeerd gebruik voorsorteervak € 230

Als fietser
Zonder licht rijden bij avond € 55
Met knipperende verlichting rijden € 55
Fiets achterlaten bij plaatsingsverbod € 35
Tegen de verplichte rijrichting in fietsen € 35
Door rood licht fietsen € 90
Niet stoppen voor haaientanden € 90

Snelheidsovertredingen volgens de ‘Wet Mulder’

Tussen haakjes staat het tarief van 2015.

Binnen de bebouwde kom
Met 4 km/h € 27 (26)
Met 10 km/u € 70 (69)
Met 15 km/u € 129 (128)
Met 20 km/u € 186 (184)
Met 25 km/u € 249 (246)
Met 30 km/u € 325 (322)

Binnen een woonerf, dan wel binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden
Met 4 km/u € 45 (44)
Met 10 km/u € 104 (103)
Met 15 km/u € 180 (178)

Buiten de bebouwde kom, op autowegen
Met 4 km/h € 24 (23)
Met 10 km/u € 66 (65)
Met 15 km/u € 125 (124)
Met 20 km/u € 178 (176)
Met 25 km/u € 234 (232)
Met 30 km/u € 309 (305)

Buiten de bebouwde kom, op autowegen, bij wegwerkzaamheden
Met 4 km/u € 36 (36)
Met 10 km/u € 88 (87)
Met 15 km/u € 153 (152)
Met 20 km/u € 217 (215)
Met 25 km/u € 292 (292)
Met 30 km/u € 374 (369)

Buiten de bebouwde kom, op autosnelwegen
Met 4 km/u € 24 (23)
Met 10 km/u € 61 (61)
Met 15 km/u € 115 (113)
Met 20 km/u € 165 (163)
Met 25 km/u € 217 (217)
Met 30 km/u € 276 (273)

Buiten de bebouwde kom, op autosnelwegen, bij wegwerkzaamheden
Met 4 km/u € 31 (31)
Met 10 km/u € 83 (82)
Met 15 km/u € 147 (148)
Met 20 km/u € 209 (207)
Met 25 km/u € 275 (274)
Met 30 km/u € 360 (356)

De hoogte van de verkeersboetes in 2016