Nationale rijstijl test

Op 10 september 2009 werrd de Rijstijl Test officieel gelanceerd. Vanaf dat moment kunnen particulieren voor een Rijstijl Test terecht bij meer dan 70 rijscholen door heel Nederland.
Het Nieuwe Rijden en Green Dino maken de test mogelijk. Op de website http://www.rijstijltest.nl wordt een overzicht geplaatst van de rijscholen die de test afnemen.
Op deze site worden ook de resultaten van de afgenomen Rijstijl Testen bijgehouden.

De onderzoeksgroep DATA (Delft Automated Training and Assessment) van Technische Universiteit Delft gaat de resultaten van de Rijstijl Test analyseren. Met behulp van ongevalgegevens van PolisDirect wordt onderzocht in hoeverre de Rijstijl Test gebruikt kan worden om betrouwbare risicoanalyses uit te voeren. De statistische samenhang zal worden onderzocht tussen ongevallen op de weg en de opgeslagen meetgegevens van de Rijstijl Test in de simulator. Verwacht wordt dat bestuurders met risicovoller gedrag (hogere snelheden, meer overtredingen) tijdens de Rijstijl Test een hogere kans hebben om bij een verkeersongeval betrokken te zijn in het echte verkeer. Op de achtergrond volgt SWOV, het nationale wetenschappelijke instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, de Rijstijl Test en adviseert de betrokken partijen.